Kim był Wincenty Kadłubek? Poznaj historię świętego Wincentego Kadłubka

Kim był Wincenty Kadłubek? Poznaj historię świętego Wincentego Kadłubka
Autor Ola Lewandowska
Ola Lewandowska02.11.2023 | 7 min.

Wincenty Kadłubek kim był? Był jedną z najbarwniejszych postaci średniowiecznej Polski. Pełnił funkcję biskupa krakowskiego, a przede wszystkim zapisał się w historii jako autor pierwszej polskiej kroniki - Kroniki polskiej. Dzieło to do dziś stanowi bezcenne źródło wiedzy o początkach państwa polskiego. W niniejszym artykule przybliżymy sylwetkę Wincentego Kadłubka i przedstawimy najważniejsze fakty z jego życia.

Kluczowe wnioski:
 • Wincenty Kadłubek był biskupem krakowskim i autorem pierwszej polskiej kroniki.
 • Jego Kronika polska to cenne źródło wiedzy o dawnym państwie polskim.
 • Kadłubek zapisał się w historii jako barwna postać polskiego średniowiecza.
 • Został ogłoszony świętym i patronem diecezji kieleckiej.
 • Był człowiekiem renesansu - łączył funkcje kościelne z działalnością naukową.

Kim był Wincenty Kadłubek - biskup krakowski

Wincenty Kadłubek to postać, która na trwałe zapisała się w dziejach polskiego średniowiecza. Był on biskupem krakowskim w latach 1208-1218. Jako duchowny cieszył się dużym autorytetem i zaufaniem ówczesnych władców Polski. Blisko współpracował z księciem Leszkiem Białym, któremu służył radą i wsparciem politycznym. Kadłubek odegrał też istotną rolę w umocnieniu pozycji Kościoła katolickiego w ówczesnej Polsce.

Jako biskup krakowski dał się poznać jako zręczny dyplomata i polityk. W roku 1210 udało mu się doprowadzić do zjazdu w Borzykowej, gdzie doszło do ugody pomiędzy dotychczas skonfliktowanymi książętami polskimi. Było to ważne wydarzenie jednoczące kraj. Kadłubek potrafił łagodzić napięcia i spory, dążąc do wzmocnienia pozycji monarchii Piastów. Angażował się także w działania mające na celu odzyskanie utraconych ziem polskich, m.in. Pomorza Zachodniego.

Rezygnacja z funkcji biskupich

Św. Wincenty Kadłubek pełnił swoje obowiązki biskupie przez 10 lat. W 1218 roku niespodziewanie złożył jednak rezygnację i wycofał się z życia publicznego. Przyczyny tej decyzji do dzisiaj stanowią zagadkę. Być może wpływ miały rozczarowania natury politycznej, a może Kadłubkowi zależało przede wszystkim na poświęceniu się działalności pisarskiej i naukowej.

Po rezygnacji z biskupstwa Kadłubek osiadł w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Tam spędził ostatnie lata życia, pisząc i tworząc swoje największe dzieło - Kronikę polską. Zmarł w 1238 roku, mając około 70 lat.

Wincenty Kadłubek kim był - kronikarz dziejów Polski

Bez wątpienia Kadłubek na trwałe zapisał się w historii Polski jako autor pierwszej spisanej kroniki dziejów naszego kraju. Jego dzieło pt. "Kronika polska" powstało prawdopodobnie w latach 20. XIII wieku, w okresie pobytu autora w klasztorze w Jędrzejowie.

Kronika ta opisywała dzieje Polski od czasów legendarnych aż do 1202 roku. Kadłubek sięgał do tradycji ustnych, starszych kronik obcych, a także własnej erudycji i wiedzy, by stworzyć możliwie pełny obraz początków Polski. Jego dzieło, mimo pewnych niedoskonałości i nieścisłości, stanowi bezcenną relację ilustrującą życie naszych przodków.

Kronika Wincentego Kadłubka jest jednym z najcenniejszych zabytków polskiego średniowiecza. To nie tylko kompendium wiedzy historycznej, ale także arcydzieło literackie tamtych czasów.

Zasługi Kadłubka dla polskiej historii

Kadłubek jako pierwszy spisał dzieje Polski sięgające aż czasów legendarnych, co pozwoliło zachować ciągłość naszej historii. Opisał też wiele wydarzeń i postaci, które w przeciwnym razie popadłyby w zapomnienie. Dzięki niemu znacznie lepiej poznajemy realia życia w średniowiecznej Polsce.

Kronika Kadłubka przez wieki była podstawowym źródłem wiedzy o najdawniejszych dziejach naszego kraju. Do dzisiaj stanowi nieoceniony zabytek piśmiennictwa, świadczący o wielkiej erudycji i talencie pisarskim jej twórcy.

Święty Wincenty Kadłubek - patron diecezji kieleckiej

Św. Wincentego Kadłubka w wiekach późniejszych zaczęto otaczać coraz większą czcią. Uznawano go za wzór biskupa, męża stanu i patriotę. Szczególną estymą darzyła go ludność ziemi sandomierskiej, gdzie spędził ostatnie lata życia. W XVII wieku biskupi krakowscy wystąpili nawet z inicjatywą jego kanonizacji, ostatecznie jednak niedoszłej do skutku.

Mimo to kult Wincentego Kadłubka jako świętego na ziemiach polskich umacniał się. W 1992 roku decyzją Stolicy Apostolskiej został on ogłoszony patronem nowo utworzonej diecezji kieleckiej. Do dzisiaj jest tam szczególnie czczony jako patron diecezjalny.

22 listopada w diecezji kieleckiej obchodzone jest święto jej głównego patrona. Data ta upamiętnia rocznicę śmierci Wincentego Kadłubka.

Rok ogłoszenia patronem diecezji kieleckiej 1992
Data wspomnienia liturgicznego 22 listopada

Wincenty Kadłubek kim był - człowiek renesansu XII w.

Wincentego Kadłubka można uznać za postać niezwykle wszechstronną, typową dla rodzącego się renesansu. Łączył on bowiem funkcje kościelne z aktywnością polityczną, dyplomatyczną, a także naukową i pisarską.

Był człowiekiem wykształconym jak na realia średniowiecza, znającym łacinę i dobrze obeznanym z historią powszechną oraz literaturą. Posiadał też talent literacki, o czym świadczy finezja i styl jego kroniki. Z tego powodu uważa się go za prekursora renesansu w Polsce.

 • Łączył karierę duchowną z aktywnością świecką - polityczną i naukową.
 • Był człowiekiem o szerokich horyzontach intelektualnych jak na realia średniowiecza.

Kadłubek był postacią nietuzinkową i barwną. Wiele jego poczynań, jak np. rezygnacja z funkcji biskupa, do dzisiaj stanowi zagadkę dla historyków. Bez wątpienia był jednak człowiekiem swej epoki, który wywarł trwały wpływ na polską kulturę.

Wincenty Kadłubek - zasłużony dla rozwoju polskiej kultury

Działalność Kadłubka, choć przypadająca na odległe czasy średniowiecza, wywarła trwały wpływ na rozwój polskiej kultury narodowej. Przede wszystkim jego Kronika polska odegrała fundamentalną rolę w kształtowaniu się świadomości historycznej Polaków.

Kadłubek jako pierwszy spisał dzieje ziem polskich w sposób możliwie pełny i obszerny. Dzięki temu dał fundament wszystkim późniejszym, sięgającym do coraz odleglejszej przeszłości opracowaniom historycznym.

Można powiedzieć, że Wincenty Kadłubek swoją pracą stworzył podwaliny pod rozwój polskiej historiografii. Dlatego z całą pewnością zasłużył na trwałe miejsce w panteonie twórców polskiej kultury narodowej.

Podsumowanie

Postać Św. Wincentego Kadłubka to jedna z barwniejszych figurek średniowiecznej Polski. Był on nie tylko biskupem krakowskim, ale też zręcznym politykiem, dyplomatą i kronikarzem. Jego największym dziełem jest Kronika polska - pierwszy spisany zarys dziejów ziem polskich, sięgający aż czasów legendarnych. Lektura tego dzieła pozwala nam lepiej zrozumieć życie naszych przodków w odległych wiekach.

Kadłubek był postacią nietuzinkową, łączącą karierę kościelną z działalnością świecką. Do dzisiaj nie do końca jasne są motywy, którymi się kierował. Jego zasługi dla polskiej kultury są jednak nieocenione. To właśnie Kadłubek stworzył fundament, na którym budowali późniejsi kronikarze i historycy. Słusznie uznawany jest za prekursora polskiej historiografii.

Kult Świętego Wincentego Kadłubka przetrwał do naszych czasów. Jest on patronem diecezji kieleckiej, gdzie cieszy się szczególnym nabożeństwem wiernych. 22 listopada, w rocznicę jego śmierci, obchodzone jest tam jego święto. Bez wątpienia Kadłubek na zawsze pozostanie jedną z najważniejszych postaci złotego wieku dynastii Piastów.

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pozwolił Ci, drogi Czytelniku, lepiej poznać tę barwną i nietuzinkową personę. Być może Kronika polska Kadłubka zachęci Cię do pogłębienia wiedzy o najdawniejszych dziejach naszego kraju. Serdecznie do tego zachęcam!

5 Podobnych Artykułów:

 1. Mieszko III Stary: Odkryj tajemnice i historia Wielkiego Księcia Polski
 2. Analiza Przewrotu Majowego: Odkryj Przyczyny i Skutki Tego Wydarzenia
 3. Odkryj fascynującą historię Króla Kazimierza II Sprawiedliwego
 4. Pokój Oliwski: Szczegółowe Warunki i Postanowienia Pokoju w Oliwie
 5. Odkryj Sklep z Unikalnymi Produktami z PRL, Przepisami i Spożywczymi Pamiątkami!
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Ola Lewandowska
Ola Lewandowska

Historia to moja pasja. W moich artykułach przenoszę Cię w fascynujący świat minionych epok. Odkrywam przed Tobą historię Polski, kultury i nauki. Zachęcam do odkrywania tajemnic przeszłości razem ze mną!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły