Odkryj, Co to jest Wielka Emigracja i Zbadaj Jej Mapę

Odkryj, Co to jest Wielka Emigracja i Zbadaj Jej Mapę
Autor Ola Lewandowska
Ola Lewandowska02.11.2023 | 7 min.

Co to jest wielka emigracja? To fala masowych wyjazdów Polaków za granicę, która miała miejsce w XIX wieku po utracie niepodległości przez Polskę. Była spowodowana ciężką sytuacją ekonomiczną i polityczną zaborów, brakiem perspektyw dla ludności wiejskiej oraz przeludnieniem wsi. Wielka emigracja objęła około 5 mln osób, które szukały lepszego życia w Ameryce Północnej i Południowej, Francji, Niemczech oraz innych krajach. Poznajmy bliżej to fascynujące zjawisko!

Kluczowe wnioski:
 • Wielka emigracja to masowy exodus Polaków w XIX w., który objął ok. 5 mln osób.
 • Główne przyczyny to trudna sytuacja w zaborach i przeludnienie wsi.
 • Emigranci udawali się przede wszystkim do Ameryki i Europy Zachodniej.
 • Miała ona ogromny wpływ na losy wielu polskich rodzin.
 • Pozostawiła ślady w kulturze i historii naszego kraju.

Wielka emigracja z ziem polskich w XIX w.

Co to jest wielka emigracja? To fala masowych wyjazdów Polaków za granicę, która miała miejsce w XIX wieku, po utracie niepodległości przez Polskę. Była spowodowana ciężką sytuacją ekonomiczną i polityczną zaborów, brakiem perspektyw dla ludności wiejskiej oraz przeludnieniem wsi.

Wielka emigracja objęła swoim zasięgiem przede wszystkim Galicję, zabór pruski oraz ziemie zaboru rosyjskiego. Szacuje się, że w jej wyniku wyemigrowało około 5 milionów Polaków. Była to prawdziwa ucieczka od ubóstwa i represji politycznych, poszukiwanie lepszych warunków życia i pracy.

Exodus polskiej ludności

Proces masowych wyjazdów Polaków za granicę nasilił się zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku. Warunki ekonomiczne i polityczne w zaborach, szczególnie po powstaniu styczniowym z 1863 roku, uległy dramatycznemu pogorszeniu.

Wiele polskich rodzin nie widziało dla siebie przyszłości w ojczyźnie i zdecydowało się na desperacki krok - poszukiwanie lepszej doli za oceanem lub na Zachodzie Europy. Często z powodu panującego głodu i ubóstwa nie mieli praktycznie nic do stracenia.

Przyczyny i skutki wielkiej emigracji

Masową emigrację z ziem polskich w XIX wieku wywołało kilka czynników.

Po pierwsze, wielka emigracja mapa wynikała z zacofania gospodarczego zaborów i panującego tam ubóstwa. Szczególnie ciężkie warunki panowały na wsi, gdzie doskwierał problem przeludnienia i głodu ziemi.

Kolejną ważną przyczyną były represje polityczne po powstaniach narodowych. W ich następstwie setki tysięcy Polaków było prześladowanych i pozbawianych jakichkolwiek praw obywatelskich.

Liczba emigrantów w latach: 1820-1870: 600 tys.
1870-1890: 2,9 mln 1890-1914: 1,5 mln

Skutki masowej emigracji z ziem polskich były ogromne. Setki tysięcy rodzin rozdzieliły się na zawsze, wiele osób zmarło w trakcie podróży lub tuż po przybyciu do Ameryki.

Z drugiej strony emigracja przyniosła poprawę dolicy wielu polskich rodzin i wpłynęła na rozwój świadomości narodowej Polaków mieszkających za granicą.

Główne kierunki i trasy wielkiej emigracji

Podczas wielkiej emigracji w XIX wieku Polacy udawali się przede wszystkim do Ameryki Północnej i Południowej. Szacuje się, że do 1910 roku do Stanów Zjednoczonych wyemigrowało około 2,5 miliona Polaków, tworząc jedną z największych diaspor na świecie.

Kolejnym popularnym kierunkiem była Ameryka Południowa, zwłaszcza Brazylia, Argentina i Paragwaj. Wybór tych odległych krajów tłumaczy się przede wszystkim dużym zapotrzebowaniem tamtejszych farmerów na tanią siłę roboczą.

Nie mam ojczyzny, więc szukam jej wszędzie - pisał Cyprian Kamil Norwid, polski poeta okresu wielkiej emigracji.

Oprócz Ameryki, emigranci z ziem polskich trafiali również do Europy Zachodniej, zwłaszcza do Niemiec, Francji i Anglii. Podejmowali tam zazwyczaj pracę w przemyśle lub rolnictwie.

Praca i życie za oceanem

Warunki pracy i bytowania polskich emigrantów w Ameryce były niezwykle ciężkie. Podejmowali się oni głównie najprostszych, najgorzej płatnych i najbardziej wyczerpujących zajęć.

Mężczyźni pracowali przy wyrębie lasów, w kopalniach, przy budowie dróg i kolei. Kobiety zatrudniano jako służące lub sprzątaczki. Mimo wysiłku, wielu ledwo wiązało koniec z końcem.

Liczba emigrantów w poszczególnych falach

Odkryj, Co to jest Wielka Emigracja i Zbadaj Jej Mapę

Proces wielkiej emigracji z ziem polskich można podzielić na trzy zasadnicze fale:

 • Pierwsza fala (1820-1870) - ok. 600 tys. emigrantów,
 • Druga fala (1870-1890) - ok. 2,9 mln emigrantów,
 • Trzecia fala (1890-1914) - ok. 1,5 mln emigrantów.

Jak widać, szczytowy okres emigracji przypadł na lata 1870-1890, kiedy to wyjechało prawie 3 miliony Polaków. Było to związane m.in. z nasileniem represji popowstaniowych w zaborach.

Warunki życia emigrantów za granicą

Warunki życia polskich emigrantów za granicą - zwłaszcza w obu Amerykach - były niezwykle trudne. Mieszkali oni często w fatalnych warunkach, w przeludnionych dzielnicach nędzy.

Dodatkowo spotykali się niejednokrotnie z niechęcią czy wręcz wrogością ze strony miejscowej ludności, co prowadziło do licznych konfliktów na tle etnicznym i wyznaniowym.

Niemniej, dzięki ciężkiej pracy i zaradności, wielu emigrantom udało się poprawić swoją sytuację materialną. Niektórzy założyli w Ameryce rodziny i gospodarstwa rolne czy warsztaty rzemieślnicze.

Wpływ wielkiej emigracji na kulturę polską

Wielka emigracja miała ogromny, wielopłaszczyznowy wpływ na losy Polaków i polską kulturę. Po pierwsze, ukształtowała tożsamość wielu pokoleń.

Emigranci zakładali polskie szkoły, kościoły, biblioteki, teatry, gazety i wydawnictwa. To dzięki nim język polski przetrwał na obczyźnie, podtrzymując polską kulturę i tradycję.

Jednocześnie emigranci przyswajali sobie kulturę i język krajów osiedlenia, tworząc swoisty tygiel kulturowy i tożsamościowy.

Ostatecznie, dzięki wsparciu finansowemu i politycznemu ze strony diaspory, możliwe było odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach niewoli.

Podsumowanie

Wielka emigracja była największą falą masowych wyjazdów Polaków za granicę w historii. Co to wielka emigracja? To proces, w ramach którego od początku XIX wieku do wybuchu I wojny światowej ziemie polskie pod zaborami opuściło około 5 milionów rodaków.

Główne przyczyny tego exodusu to skrajnie ciężka sytuacja ekonomiczna pod zaborami, ubóstwo, głód ziemi, przeludnienie wsi i represje polityczne. Emigranci udawali się na wszystkie kontynenty, tworząc znaczące skupiska w Ameryce Północnej i Południowej, stanowiące dodnes jedne z największych diaspor. Wielka emigracja mapa obejmowała więc niemal cały świat.

Mimo trudnych warunków pracy i życia, wyobcowania i dyskryminacji, polscy emigranci potrafili zadomowić się na obczyźnie. Nie zapominali jednak o swoich korzeniach - zakładali liczne organizacje i instytucje podtrzymujące polskość, kulturę i tradycję. Była to emigracja wymuszona politycznie, ale przynosząca wymierne korzyści ekonomiczne i podtrzymująca nadzieję na wolną Polskę.

Dzięki wsparciu ze strony licznej diaspory możliwe było odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Wielka Emigracja to do dziś jedno z ważniejszych i bardziej fascynujących zjawisk w historii naszego kraju.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Mieszko III Stary: Odkryj tajemnice i historia Wielkiego Księcia Polski
 2. Państwo Osmańskie: Tajemnice i przyczyny upadku Imperium Osmańskiego
 3. Lampa naftowa Łukasiewicza - Pierwsza lampa naftowa i jej wynalazca
 4. Badaj: jajka ugotuj na twardo czy na miękko? Które są zdrowsze według naukowców
 5. Opóźnia starzenie, wygładza zmarszczki - eliksir młodości w galarecie
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Ola Lewandowska
Ola Lewandowska

Historia to moja pasja. W moich artykułach przenoszę Cię w fascynujący świat minionych epok. Odkrywam przed Tobą historię Polski, kultury i nauki. Zachęcam do odkrywania tajemnic przeszłości razem ze mną!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły