Pokój Oliwski: Szczegółowe Warunki i Postanowienia Pokoju w Oliwie

Pokój Oliwski: Szczegółowe Warunki i Postanowienia Pokoju w Oliwie
Autor Ariel Zawadzki
Ariel Zawadzki02.11.2023 | 7 min.

Pokój Oliwski podpisany w 1660 roku pomiędzy Rzeczpospolitą Obojga Narodów a elektoratem brandenburskim kończył drugą wojnę północną i regulował wiele kwestii spornych między oboma krajami. Był rezultatem wielomiesięcznych negocjacji prowadzonych przez strony konfliktu i zawierał szereg warunków określających nowy porządek w regionie po zakończonej wojnie. W tym artykule przeanalizujemy najważniejsze postanowienia pokoju oliwskiego i jego konsekwencje.

Kluczowe wnioski:
 • Pokój oliwski kończył drugą wojnę północną i regulował relacje polsko-brandenburskie.
 • Ustalał nowy przebieg granic, zasady handlu i żeglugi oraz sprawy podatkowe.
 • Był kompromisem pomiędzy Rzeczpospolitą a Brandenburgią po latach konfliktów.
 • Miał istotny wpływ na układ sił w regionie Morza Bałtyckiego.
 • Jego postanowienia wyznaczały relacje polsko-pruskie na kolejne dziesięciolecia.

Warunki Pokój Oliwski dotyczące Prus i Polski

Jednym z kluczowych postanowień Pokój Oliwski było uregulowanie kwestii terytorialnych pomiędzy Rzeczpospolitą a Brandenburgią w regionie Prus Książęcych. Polska zrzekła się lenna pruskiego, oddając suwerenność nad tymi ziemiami elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi Wilhelmowi. Tym samym Prusy Książęce stały się częścią Brandenburgii, co w przyszłości umożliwiło powstanie zjednoczonych Prus.

granice ustalone w Pokój Oliwski wyznaczały nowy podział wpływów w regionie. Polska zachowała Warmię i powiat sztumski, natomiast reszta Prus Książęcych przeszła pod władanie Hohenzollernów. Był to znaczący ustępstwo terytorialne Rzeczypospolitej, która jednak zapewniła sobie prawo odkupu tych ziem.

Stosunki handlowe i celne

Pokój Oliwski regulował także kwestie handlu i ceł pomiędzy Polską a Prusami Książęcymi. Utrzymano dotychczas funkcjonującą strefę wolnego handlu, co było na rękę kupcom obu stron. Ponadto Brandenburgia zrzekła się pobierania niektórych opłat na Wiśle i żegludze wiślanej.

Dzięki tym zapisom Rzeczpospolita nadal miała dostęp do Morza Bałtyckiego przez ujście Wisły. Było to istotne dla handlu zbożem i innymi towarami eksportowymi z Polski. Z kolei elektor brandenburski zachował korzyści z posiadania Gdańska, ważnego ośrodka morskiego.

Postanowienia Pokój Oliwski ws. granic i handlu

Pokój podpisany w Oliwie precyzował granicę między Polską a Prusami Książęcymi, co miało duże znaczenie polityczne i gospodarcze. Ustalono ścisły przebieg linii rozgraniczenia, co pozwoliło uniknąć wielu sporów terytorialnych w przyszłości. Dodatkowo zdefiniowano jurysdykcję sądów w przygranicznych miejscowościach.

Porozumienie gwarantowało także Rzeczypospolitej dostęp do Bałtyku i możliwość handlu morskiego. Statki polskie uzyskały prawo swobodnej żeglugi Wisłą i korzystania z portu w Gdańsku. Były to istotne ustępstwa ze strony Prus.

Pokój oliwski stanowił kompromis w wieloletnim konflikcie polsko-brandenburskim, regulując wiele newralgicznych kwestii i torując drogę do stabilizacji w regionie.

Zobowiązania stron Pokój Oliwski: Prusy i Rzeczpospolita

Pokój Oliwski nakładał zobowiązania zarówno na Polskę, jak i Prusy Książęce. Rzeczpospolita zrzekła się lenna pruskiego i części swoich wpływów w regionie. Z kolei Brandenburgia wycofała poparcie dla Szwecji i zobowiązała się do przestrzegania postanowień rozejmu oliwskiego.

Elektor Fryderyk Wilhelm musiał zrezygnować z pretensji do księstwa kurlandzkiego, co było znaczącym ustępstwem. Ponadto Prusy Książęce oddały Polsce Draheim i kilka przygranicznych terenów. W zamian Rzeczpospolita zagwarantowała prawa protestanckiej ludności w Polsce.

Zobowiązania Polski Zobowiązania Prus Książęcych
- Zrzeczenie się lenna pruskiego - Rezygnacja z pretensji do Kurlandii
- Gwarancje religijne dla protestantów - Zwrot Draheimu i kilku powiatów Polsce

Gwarancje wolności sumienia

Istotnym elementem porozumienia były zapisy gwarantujące wolność wyznania dla ludności protestanckiej w Rzeczypospolitej. Umożliwiało to dalsze funkcjonowanie gmin ewangelickich, choć pod pewnymi ograniczeniami. Był to jeden z niewielu przykładów tolerancji religijnej w ówczesnej Europie.

Ustalenia w Oliwie Pokój Oliwski ws. Kurlandii

Pokój Oliwski: Szczegółowe Warunki i Postanowienia Pokoju w Oliwie

Pokój oliwski kończył również rywalizację polsko-brandenburską o wpływy w Kurlandii. Elektor Fryderyk Wilhelm zrzekł się pretensji do tego lennego księstwa Rzeczypospolitej. Tym samym potwierdzono zwierzchnictwo Polski nad Kurlandią z dynastią Kettlerów.

Było to znaczące zwycięstwo dyplomatyczne Polski, gdyż uniemożliwiło Brandenburgii opanowanie całego wybrzeża Bałtyku. Kurlandia pozostała też barierą oddzielającą Prusy Książęce od Szwecji, co leżało w interesie Rzeczypospolitej.

 • Pokój oliwski kończył rywalizację o Kurlandię na korzyść Polski.
 • Elektor brandenburski zrzekł się pretensji do tego lennego księstwa.

Pokój Oliwski: ugoda w sprawie żeglugi Wiślanej

Jednym z najważniejszych zagadnień uregulowanych przez Pokój Oliwski była kwestia żeglugi na Wiśle. Polska uzyskała potwierdzenie prawa swobodnego transportu Wisłą, co było kluczowe dla handlu zbożem z Rzeczypospolitej przez Gdańsk.

Ponadto Brandenburgia zrzekła się pobierania niektórych opłat żeglugowych, ułatwiając transport rzeczny szlakiem Wisły. Statki polskie mogły bez przeszkód docierać Bałtyku. Było to duże osiągnięcie dyplomatyczne Warszawy w toku negocjacji pokojowych.

Gdańsk jako wolny port morski

Rzeczpospolita zagwarantowała sobie również prawo do korzystania z Gdańska, co umożliwiało prowadzenie handlu morskiego. Polskie towary eksportowe, głównie zboże, mogły być w dalszym ciągu przeładowywane w tym ważnym porcie bałtyckim.

Była to jedna z największych korzyści pokoju oliwskiego dla interesów gospodarczych Rzeczypospolitej. Gwarancja dostępu do Gdańska złagodziła skutki utraty Prus Książęcych dla handlu polskiego.

Pokój Oliwski regulacje podatkowe i celne

Istotną częścią ugody zawartej w Oliwie były także ustalenia dotyczące podatków i ceł pobieranych w wymianie handlowej między Polską a Prusami Książęcymi. Wprowadzono pewne ułatwienia w handlu, znosząc lub obniżając niektóre opłaty.

Dla kupców z obu stron oznaczało to większą swobodę i zyski z transakcji handlowych. Zlikwidowano bariery podatkowe utrudniające wymianę towarową, co miało stymulować handel w regionie. Był to kompromis korzystny zarówno dla Rzeczypospolitej, jak i Brandenburgii.

Ponadto potwierdzono istnienie stref wolnego handlu, gdzie towary sprowadzane z Polski lub Prus były zwolnione z ceł. Dotyczyło to przede wszystkim strategicznych artykułów, jak zboże, drewno czy metale.

Podsumowanie

Pokój oliwski, inaczej traktat w Oliwie, był przełomowym porozumieniem z 1660 roku kończącym konflikt Rzeczypospolitej z Brandenburgią. Regulował on szereg kwestii spornych i wytyczał nowy kształt stosunków polsko-pruskich po wojnie. W artykule przyjrzeliśmy się najważniejszym warunkom pokoju w Oliwie dotyczącym podziału terytorialnego, handlu czy żeglugi.

Z pewnością najistotniejszym punktem Pokój w Oliwie było oddanie Prus Książęcych we władanie Brandenburgii, co zapoczątkowało potęgę przyszłych Prus. Z drugiej jednak strony Polska wywalczyła gwarancje żeglugi Wisłą i dostępu do Gdańska. Uregulowano też wiele innych postanowień pokoju w Oliwie - od granic po kwestie wymiany handlowej.

Traktat stanowił swoisty kompromis i próbę trwałego ułożenia stosunków w regionie po latach wojen. Nie udało się tego w pełni osiągnąć, niemniej na kilkadziesiąt lat zapewnił śląskowi politycznemu i rozwojowi gospodarczemu w Rzeczypospolitej oraz Brandenburgii. Miał też dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej.

Mam nadzieję, że artykuł pozwolił przybliżyć Czytelnikom tło i znaczenie Pokój w Oliwie dla ówczesnych stosunków międzynarodowych. Zachęcam do dalszego pogłębiania wiedzy na ten fascynujący temat.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Mieszko III Stary: Odkryj tajemnice i historia Wielkiego Księcia Polski
 2. Państwo Osmańskie: Tajemnice i przyczyny upadku Imperium Osmańskiego
 3. Opis bazyliszka z legendy: Jak wyglądał i kim był ten tajemniczy stwór
 4. Badaj: jajka ugotuj na twardo czy na miękko? Które są zdrowsze według naukowców
 5. Opóźnia starzenie, wygładza zmarszczki - eliksir młodości w galarecie
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Ariel Zawadzki
Ariel Zawadzki

Jako historyk specjalizujący się w historii XX wieku i technologii, staram się ukazywać Ci fascynujący rozwój nauki i technologii. Zapraszam Cię na intelektualną podróż przez historię i innowacje.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły