Ulrich von Jungingen - Wielki mistrz, kim był, biografia i ciekawostki o von Jungingen

Ulrich von Jungingen - Wielki mistrz, kim był, biografia i ciekawostki o von Jungingen
Autor Teresa Mazur
Teresa Mazur02.11.2023 | 7 min.

Jungingen to postać fascynująca - wielki mistrz zakonu krzyżackiego, który odegrał kluczową rolę w jednej z najważniejszych bitew w historii Polski. Był znakomitym dowódcą i zGINĄŁ na polu bitwy pod Grunwaldem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej jego życiu, karierze, roli w wojnie z Polską i Litwą oraz dziedzictwu, jakie po sobie pozostawił.

Kluczowe wnioski:
 • Ulrich von Jungingen był członkiem wpływowej rodziny krzyżackiej i szybko piął się w hierarchii zakonu.
 • Jako wielki mistrz kontynuował ekspansywną politykę Krzyżaków, co doprowadziło do wybuchu wojny z Polską i Litwą.
 • Jego błędne decyzje taktyczne przyczyniły się do katastrofalnej klęski Krzyżaków pod Grunwaldem.
 • Zginął na polu bitwy, co przypieczętowało klęskę zakonu.
 • Do dziś budzi kontrowersje jako postać historyczna, choć niewątpliwie był świetnym dowódcą.

Kim był Ulrich von Jungingen?

Ulrich von Jungingen był jedną z najbardziej znaczących postaci w historii zakonu krzyżackiego. Urodził się około 1360 roku w wpływowej rodzinie Jungingenów, która dała zakonowi wielu wybitnych komturów i dowódców.

W młodości Ulrich wstąpił do zakonu krzyżackiego, gdzie zrobił błyskawiczną karierę. Już w 1393 roku został komturem Balgi, a w 1397 roku dokooptowano go do zakonnej rady wielkich komturów. Był utalentowanym dowódcą wojskowym i znakomicie sprawował się na kolejnych powierzanych mu stanowiskach.

Objęcie urzędu wielkiego mistrza

W 1407 roku poprzedni wielki mistrz Konrad von Jungingen (kuzyn Ulricha) zmarł podczas wyprawy przeciwko Litwie. Na jego następcę wybrano właśnie Ulricha von Jungingena, który objął tym samym najwyższą władzę w państwie krzyżackim.

Nowy wielki mistrz kontynuował ekspansywną i agresywną politykę poprzednika, co wkrótce doprowadziło do otwartego konfliktu zbrojnego z Polską i Litwą. Jego celem było umocnienie panowania Krzyżaków nad zdobytymi ziemiami pruskimi i dalsza ekspansja kosztem sąsiednich krajów.

Jak doszedł do władzy w zakonie krzyżackim?

Droga Ulricha von Jungingena do najwyższego urzędu w państwie krzyżackim była stosunkowo krótka i gwałtowna. Choć pochodził z wpływowego rodu, to początkowo nie sprawiał wrażenia człowieka przeznaczonego do wielkiej kariery.

Przełomem okazał się rok 1393, kiedy to został komturem jednej z najbogatszych krzyżackich posiadłości - Balgi. Na tym stanowisku Jungingen wykazał się talentem organizacyjnym i zarządczym. Zyskał przez to szacunek wśród braci zakonnych i poparcie wielkiego mistrza Konrada.

W 1397 roku został dokooptowany do rady wielkich komturów - organu doradczego przy boku wielkiego mistrza. Był to ogromny awans świadczący o uznaniu dla jego umiejętności.

Kiedy zatem w 1407 roku Konrad zginął bezpotomnie na wyprawie na Litwę, Ulrich był naturalnym kandydatem do objęcia zwolnionego stanowiska. Kapituła generalna zakonu wybrała go jednogłośnie na nowego wielkiego mistrza.

Jego rola w bitwie pod Grunwaldem

Jako wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Ulrich von Jungingen odegrał kluczową rolę w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. To właśnie on dowodził całością sił zakonnych w tej decydującej konfrontacji z połączoną armią polsko-litewską.

Jungingen popełnił jednak szereg błędów strategicznych i taktycznych, które przyczyniły się do druzgocącej klęski Krzyżaków na polach Grunwaldu. Nie docenił sił przeciwnika, rozciągnął swoją armię na zbyt szerokim froncie i nie wykorzystał w pełni potencjału ciężkozbrojnej jazdy.

W trakcie bitwy nie potrafił też zrekompensować przewagi Polaków i Litwinów, którzy stopniowo spychali jego wojska do defensywy. Ostatecznie armia Jungingena załamała się i została rozbita przez zwycięskie oddziały Władysława Jagiełły i Witolda.

Porażka Jungingena pod Grunwaldem

Klęska Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem była jednym z największych niepowodzeń militarnych w historii zakonu. Na jej skalę złożyło się wiele czynników, ale niewątpliwie jedną z kluczowych przyczyn były błędne decyzje dowódcze Ulricha von Jungingena.

 • Rozproszył on swoje oddziały na zbyt szerokim odcinku frontu, co utrudniło mu manewrowanie i wsparcie zagrożonych flank.
 • Zbyt małe siły pozostawił w odwodzie, przez co nie mógł skutecznie reagować na zmieniającą się sytuację.

Kiedy więc w pewnym momencie ciężka jazda krzyżacka została odparta przez polską piechotę i litewską konnicę, Jungingen nie był w stanie zmienić losów bitwy. Jego błędy taktyczne zadecydowały o tym, że armia krzyżacka poniosła jedną z największych klęsk w swoich dziejach.

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410
Dowódca wojsk krzyżackich Ulrich von Jungingen
Wynik bitwy Drzewocąca klęska Krzyżaków

Śmierć wielkiego mistrza na polu bitwy

Ulrich von Jungingen poległ w trakcie bitwy pod Grunwaldem, co symbolicznie przypieczętowało totalną klęskę wojsk zakonnych. Według relacji kronikarzy w pewnym momencie zdecydował się na szarżę wprost na pozycje Władysława Jagiełły, by samemu zadać mu cios lub zginąć w tej próbie.

Otoczony przez oddziały polskie zdołał zabić chorążego Krakowa Marek z Wrocimowic, lecz sam też został śmiertelnie ugodzony włóczniami. Choć Krzyżacy próbowali ukryć informacje o jego śmierci, wieść o niej szybko się rozniosła i jeszcze bardziej przygnębiła pokonanych zakonników.

Ciało poległego w boju wielkiego mistrza przywieziono do Malborka, gdzie pochowano je w tamtejszym kościele zamkowym, obok grobów wielkich mistrzów Winrycha von Kniprode i Konrada von Jungingena.

Dziedzictwo i legenda Ulricha von JungingenaUlricha von Jungingena

Choć ostatecznie przeszedł do historii jako dowódca, którego błędy przyczyniły się do klęski pod Grunwaldem, Ulrich von Jungingen już za życia cieszył się opinią utalentowanego przywódcy i świetnego stratega.

Przez kilka kolejnych lat umocnił swoją pozycję jako wielki mistrz, wzmacniając potęgę zakonu. Do dziś wielu kronikarzy i historyków uważa, że gdyby nie błędne decyzje taktyczne podczas bitwy, mógł poprowadzić swoje wojska do zwycięstwa nad Polakami i Litwinami.

Jego śmierć na polu bitwy sprawiła, że stał się postacią legendarną i symboliczną. Był ostatnim wielkim mistrzem, który poległ na czele swoich wojsk, wcielając w życie ideał rycerski bezkompromisowości.

Podsumowanie

Postać Ulricha von Jungingena to niezwykle barwny rozdział w historii zakonu krzyżackiego. Ten utalentowany dowódca i zręczny polityk w ekspresowym tempie wspiął się na szczyty władzy w państwie krzyżackim, obejmując w 1407 roku urząd wielkiego mistrza.

Kontynuując ekspansywną politykę poprzedników, Jungingen wkrótce doprowadził do otwartego starcia zbrojnego z Polską i Litwą. Jego błędne decyzje taktyczne w trakcie bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku przyczyniły się jednak do jednej z największych klęsk w dziejach zakonu.

Sam Jungingen zginął w trakcie bitwy, co symbolicznie przypieczętowało katastrofę wojsk krzyżackich. Choć po latach oceniany jest krytycznie jako dowódca, któremu zabrakło dalekowzroczności, to niewątpliwie był postacią nietuzinkową i barwną.

Śmierć Ulricha von Jungingena pod Grunwaldem zakończyła pewien rozdział w dziejach Krzyżaków. To ostatni wielki mistrz, który poległ na polu bitwy, wcielając w życie rycerski ideał bezkompromisowości i odwagi.

Najczęściej zadawane pytania

Ulrich von Jungingen (ur. ok. 1360 r., zm. 15 lipca 1410 r.) był w latach 1407-1410 wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. Pochodził z wpływowego rodu Jungingenów, który dał zakonowi wielu znakomitych dowódców. Objął najwyższą władzę po śmierci swojego kuzyna Konrada von Jungingena. Jako wielki mistrz kontynuował ekspansywną politykę zakonu, co doprowadziło do konfliktu zbrojnego z Polską i Litwą. Dowodził wojskami krzyżackimi w przegranej bitwie pod Grunwaldem, gdzie poniósł śmierć na polu walki.

Po nagłej śmierci Konrada von Jungingena w 1397 r. potrzebny był szybki wybór następcy. Z uwagi na swoje wcześniejsze zasługi i pochodzenie z wpływowego rodu naturalnym kandydatem był kuzyn zmarłego - Ulrich von Jungingen. Cieszył się on już wielkim autorytetem i zaufaniem braci zakonnych, więc kapituła generalna jednogłośnie wybrała go nowym wielkim mistrzem. Dzięki temu zachowana została ciągłość władzy rodu Jungingenów nad zakonem krzyżackim.

Jako wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Ulrich von Jungingen był naczelnym dowódcą wojsk zakonnych w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r. Osobiście prowadził swoją armię do boju i kierował całością działań militarnych przeciwko wojskom polsko-litewskim. Popełnił jednak szereg błędów strategicznych, które przyczyniły się do druzgocącej klęski Krzyżaków na polach Grunwaldu. Jego śmierć na polu bitwy symbolicznie przypieczętowała totalną katastrofę militarną zakonu.

W trakcie największego zamieszania bitewnego Ulrich von Jungingen prowadził zaciekły atak na pozycje wojsk polsko-litewskich dowodzonych przez samego króla Władysława Jagiełłę. Padł jednak ugodzony włóczniami, gdy wbijał się w pierwsze szeregi przeciwnika. Według relacji świadków zdarzenia, zdołał uprzednio zabić chorążego Krakowa - Marka z Wrocimowic. Informacja o jego śmierci, choć początkowo utajniana, szybko się rozniosła i przyczyniła się do upadku morale pokonanych Krzyżaków.

Śmierć Ulricha von Jungingena na polu bitwy pod Grunwaldem miała ogromne znaczenie symboliczne i propagandowe. Z jednej strony unaoczniła całkowitą klęskę wojsk zakonnych, a z drugiej - pozwoliła przedstawić go w historycznych przekazach jako męczeńskiego bohatera, który zginął na czele swoich rycerzy, wcielając ideał bezkompromisowości. Do dzisiaj jego postać wzbudza skrajne emocje i kontrowersje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj Najważniejsze Wydarzenia w Historii Polski: Kluczowe Daty i Momenty
 2. Analiza Przewrotu Majowego: Odkryj Przyczyny i Skutki Tego Wydarzenia
 3. Odkryj fascynującą historię Króla Kazimierza II Sprawiedliwego
 4. Pokój Oliwski: Szczegółowe Warunki i Postanowienia Pokoju w Oliwie
 5. Odkryj Znane Marki Aut Logo: Znajdź Symbole i Znaczki Marek Samochodów
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Teresa Mazur
Teresa Mazur

Jako miłośniczka historii kobiet, przybliżam Ci sylwetki wybitnych postaci. Moje artykuły poświęcone są również religii i wojskowości. Odkryj ze mną fascynujący świat historii kobiet i ich wpływu na dzieje!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły