Wszystko, co musisz wiedzieć o Bolesławie IV Kędzierzawym, Królu Polski

Wszystko, co musisz wiedzieć o Bolesławie IV Kędzierzawym, Królu Polski
Autor Ariel Zawadzki
Ariel Zawadzki02.11.2023 | 7 min.

Bolesław Kędzierzawy to jeden z najwybitniejszych władców piastowskich, który znacząco przyczynił się do umocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej XII wieku. W niniejszym artykule przybliżamy najważniejsze fakty z życia i panowania tego nietuzinkowego króla, począwszy od burzliwej młodości, poprzez liczne starcia z sąsiadami, aż po rozpad jednolitego państwa za sprawą testamentu Bolesława Kędzierzawego.

Kluczowe wnioski:
 • Bolesław od młodych lat musiał walczyć o władzę, lecz ostatecznie zdołał objąć tron krakowski.
 • Jego panowanie to pasmo konfliktów zbrojnych, ale też umiejętna polityka zagraniczna.
 • Kędzierzawy był fundatorem wielu słynnych klasztorów, m.in. na Łysej Górze czy w Lubiążu.
 • To za jego rządów Polska osiągnęła szczytową potęgę, kontrolując rozległe terytoria.
 • Mimo sukcesów militarnych, podział kraju między synów osłabił pozycję monarchii.

Bolesław Kędzierzawy - wczesne lata i droga do tronu

Bolesław Kędzierzawy urodził się w 1127 roku jako najstarszy syn Bolesława III Krzywoustego. Od najmłodszych lat przygotowywany był do objęcia tronu piastowskiego. Jego droga do korony okazała się jednak wyboista. Po śmierci ojca w 1138 roku toczył liczne boje z braćmi o zwierzchnictwo w kraju. Ostatecznie w 1146 roku zdołał opanować Kraków i tamtejsze ziemie, rozpoczynając samodzielne rządy.

Objęcie władzy przez Bolesława Kędzierzawego nie oznaczało końca walk o tron. Król musiał stawiać czoła buntom możnych, a także najazdom obcych. W 1149 roku pokonał armię Księcia Rusi Halickiej, co umocniło jego pozycję. Kluczowym wydarzeniem była jednak wyprawa Fryderyka Barbarossy w 1157 roku.

Bitwa nad Mozgawą

Starł się wówczas z wojskami cesarskimi nad rzeką Mozgawą. Pomimo przewagi niemieckiej, Bolesław Kędzierzawy odniósł zwycięstwo, zadając dotkliwe straty Barbarossie. Zmusiło to cesarza do zawarcia pokoju.

To otworzyło Kędzierzawemu drogę do umocnienia pozycji wewnątrz kraju. W kolejnych latach skutecznie poszerzał swoje wpływy, przejmując zwierzchnictwo nad książętami śląskimi oraz dzielnicowymi.

Zjazd w Mérauville - układ Bolesława z Fryderykiem Barbarossą

Kluczowym momentem w dziejach panowania Bolesława Kędzierzawego był zjazd w Mérauville w 1158 roku. Tam doszło do spotkania z Barbarossą, który usankcjonował prawa Piastów do dziedzicznej władzy królewskiej. Oznaczało to międzynarodowe uznanie potęgi Polski.

Cesarz zrzekł się również pretensji do polskich ziem zachodnich. W zamian Kędzierzawy złożył mu hołd lenny, deklarując zależność od Niemiec. Był to jednak akt głównie symboliczny, nieograniczający suwerenności Polski.

Umocnienie pozycji monarchy

Po zjeździe w Mérauville władza Bolesława Kędzierzawego znacząco wzrosła. Król cieszył się pełnym posłuchem możnych, a także podporządkował sobie książąt dzielnicowych. Jego pozycję ugruntowały liczne nadań ziemskie dla rycerzy oraz fundacje sakralne.

Dzięki temu Bolesławowi IV udało się na ponad dekadę zjednoczyć rozbite państwo Piastów. Był to okres prosperity dla królestwa Polskiego.

Stosunki Bolesława Kędzierzawego z sąsiadami

Rządy Bolesława Kędzierzawego to pasmo konfliktów zbrojnych z sąsiadami. Już na początku panowania stoczył bitwę z wojskami ruskimi. Później prowadził liczne wojny, m.in. z Czechami i Pomorzanami.

Najpoważniejszym przeciwnikiem Polski były jednak Niemcy. Pomimo sojuszu z Barbarossą, Kędzierzawy musiał odpierać najazdy Henryka Lwa. Ostatecznie w 1164 roku pokonał go w bitwie nad Nysą Łużycką.

Zwycięstwo Bolesława umocniło jego pozycję w basenie Morza Bałtyckiego i pozwoliło rozszerzyć wpływy Polski na zachód.

Bolesław prowadził również aktywną politykę wschodnią, dążąc do podporządkowania Rusi Halickiej, którą uzależnił lennie od Korony.

Najazdy pogańskich Prusów

Wyzwaniem dla władcy były także najazdy pogańskich Prusów, grabieżących pogranicze państwa. Król organizował więc liczne wyprawy odwetowe przeciw agresorom. Jego syn, Mieszko Stary, kontynuował walkę z Prusami.

Ekspansywna polityka zagraniczna przyniosła Polsce znaczne zdobycze terytorialne i uczyniła z niej liczące się mocarstwo w Europie Środkowej.

Bolesław Kędzierzawy jako fundator licznych klasztorów

 • Ufundował słynny klasztor na Łysej Górze, przeznaczając go dla Benedyktynów.
 • Dofinansował również konwent Bożogrobców Miechowskich pod wezwaniem Grobu Chrystusowego w Miechowie.
 • Za jego panowania powstały też opactwa cysterskie w Sulejowie, Wąchocku oraz Jędrzejowie.

Hojną ręką wspierał Kościół, obdarzając licznymi nadaniami, w zamian zyskując poparcie duchowieństwa. Dbał też o rozwój osadnictwa na terenach zachodnich.

Był patronem kultury - to z jego inspiracji powstała Kronika polsko-śląska, najstarsza zachowana kronika dziejów Polski. Interesował się również historią, o czym świadczy jego korespondencja z historykiem Wincentym Kadłubkiem.

Rozbicie dzielnicowe Polski za panowania Bolesława

Po ponad 20 latach sprawowania rządów, Bolesław zdecydował się podzielić kraj między czterech synów. Chciał w ten sposób zapobiec wojnom o tron po swojej śmierci.

Jednak jego zabiegi przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego. Już za życia Kędzierzawego wybuchły walki między braćmi o wpływy i terytoria.

Senioralnym księciem został Mieszko Stary, władający Wielkopolską i ziemią kujawską. Kaźmierz Sprawiedliwy otrzymał Mazowsze i Kujawy.
Odonic rządził na Śląsku. Jarosławowi przypadła Małopolska.

Ten podział na cztery dzielnice, ugruntowany w latach 1173-1177, zapoczątkował trwający blisko dwa wieki okres rozbicia dzielnicowego w Polsce.

Śmierć i pochówek Bolesława Kędzierzawego

Bolesław Kędzierzawy zmarł 5 stycznia 1173 roku w wieku 46 lat, po 29 latach panowania. Jego nagła śmierć była zapewne skutkiem otrucia. Zgodnie z ostatnią wolą, ciało władcy spoczęło w uposażonym przez niego klasztorze na Łysej Górze.

Choć Bolesławowi IV nie udało się zapobiec rozbiciu dzielnicowemu, jego rządy przyniosły Polsce potęgę i świetność. Był władcą niezwykle aktywnym, zarówno na polu militarnym, dyplomacji, jak i kulturalno-religijnym. Znacząco przyczynił się do umocnienia pozycji Piastów w Europie.

Podsumowanie

Bolesław Kędzierzawy to jedna z najbarwniejszych postaci w dziejach polskiej monarchii. Od najmłodszych lat musiał walczyć o tron, lecz ostatecznie zdołał opanować Kraków i tamtejsze ziemie. Jego panowanie to pasmo nieustannych wojen z sąsiadami, które przyniosły Polsce znaczne zdobycze terytorialne. Kędzierzawy wsławił się też jako hojny fundator klasztorów, dbający o rozwój chrześcijaństwa. Niestety, mimo licznych sukcesów militarnych i politycznych, to właśnie za jego rządów rozpoczął się rozpad Rzeczypospolitej na skutek trwających dziesięciolecia wojen bratobójczych.

Mimo burzliwego życia, Bolesław Kędzierzawy zapisał się na kartach historii jako jeden z najpotężniejszych władców piastowskich. To on zmusił cesarza Barbarossę do uznania dziedzicznych praw Piastów do korony oraz zrzeczenia się niemieckich roszczeń do polskich ziem zachodnich. Tym samym umocnił pozycję państwa na arenie międzynarodowej i uczynił z Polski liczące się mocarstwo w tej części Europy.

Można powiedzieć, że Kędzierzawy położył fundamenty pod przyszłą świetność Królestwa Polskiego. Jego polityka, wojny i dokonania umożliwiły późniejszą konsolidację ziem polskich pod berłem Piastów, a z czasem Jagiellonów. Dlatego słusznie uznaje się Bolesława za jednego z najwybitniejszych władców w dziejach naszego kraju.

Miejmy nadzieję, że niniejszy artykuł pozwolił Ci, drogi Czytelniku, lepiej poznać i zrozumieć tę barwną postać z odległych czasów. Jej burzliwe dzieje i liczne dokonania na zawsze pozostaną ważną częścią historii Polski.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj Najważniejsze Wydarzenia w Historii Polski: Kluczowe Daty i Momenty
 2. Analiza Przewrotu Majowego: Odkryj Przyczyny i Skutki Tego Wydarzenia
 3. Odkryj fascynującą historię Króla Kazimierza II Sprawiedliwego
 4. Ulrich von Jungingen - Wielki mistrz, kim był, biografia i ciekawostki o von Jungingen
 5. Odkryj Znane Marki Aut Logo: Znajdź Symbole i Znaczki Marek Samochodów
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Ariel Zawadzki
Ariel Zawadzki

Jako historyk specjalizujący się w historii XX wieku i technologii, staram się ukazywać Ci fascynujący rozwój nauki i technologii. Zapraszam Cię na intelektualną podróż przez historię i innowacje.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły